Talvitelakointi

Veneen talvitelakointi

 Veneen talvitelakointi on Suomessa joka syksyistä rutiinia. Talvitelakoinnin yhteydessä on hyvä käydä läpi kaikki huolto-, korjaus- ja tarkistustoimet. 

Kun venettä nostetaan, on liinat laitettava pohjan alle ja huolehdittava, että vene pysyy noston aikana vaakasuorassa. Venettä ei saa nostaa pollareista. Äläkä koskaan mene tai päästä muitakaan veneen alle, kun se roikkuu nosturin varassa! 

Mikäli venettä ei säilytetä trailerilla talven yli, se sijoitetaan pukeille. Mikäli vene säilytetään ulkona, se peitetään pressulla. 

Kun vene säilytetään pukeilla, niiden on oltava riittävän tukevat ja vakaat. Sivutuet pitävät veneen pystyssä, joten niitä kannattaa olla ainakin kaksi paria. Pistekuormia tulee välttää. Sivutuet eivät saa osua nousulistojen kohdalle.
Painonjakautumisen pitää olla tasainen joka tuelle ja niitä voi pehmustaa esim. retkipatjalla. 

Kun tuki on tehty oikein, vene on tasapainossa ja suurin osa painosta lepää kölin päällä.
Venettä ei koskaan saa laittaa makaamaan maahan, vaan tukia on oltava tasaisin välein ja pohjan alle on jäätävä riittävä ilmatila. 

Mikäli perämoottori on kiinni veneessä, se on tuettava erikseen. Sitä ei siis saa jättää roikkumaan ilmaan. Jäähdytysvesi moottorista tyhjennetään ohjekirjan mukaisesti. 

Mikäli veneellä ei ole sopivaa talvikatosta, se peitetään pressulla. Peite on kiinnitettävä hyvin ja huolella, mutta siitä ei saa tehdä liian tiivistä, vaan ilman on päästävä kiertämään pressun alla ja pitämään vene kuivana ja raikkaana. 
Liian tiivis peite voi aiheuttaa kosteuden kerääntymistä, homehtumista ja tunkkaisuutta.

Myös mahdolliseen lumi-, vesi- ja jääkuormaan kannattaa varautua jo ennalta.
Lumi ei pääse kertymään peitteen päälle, jos harjankulma on riittävän jyrkkä, vähintään 90 astetta. 

Tarkista rungon kunto ja hio mahdolliset kolhut auki siten, että laminaattiin mahdollisesti tunkeutunut kosteus pääsee kuivumaan. Korjaa vauriot keväällä ennen veneen vesille laskua. 

Peite tai sen kiinnitysköydet eivät saa suoraan koskettaa veneen pintaa, koska lepattaessaan ja liikkuessaan ne hiertävät gelcoat-pintaa.