Underhåll

I båten finns många olika delar – kapell, vinylfönster, kajuttaket, däcket, botten, sittlådan, sittbrunnen, akterspegeln – som man bör att ta speciellt bra hand om för att de skall bevaras i ursprungligt skick. 

Allmänna tips: 

1. Börja med att tvätta bort lös smuts med normal vattentvätt eller mild tvållösning 
2. Rengör ingrodd smuts genom att använda olika rengöringsmedel 
3. Polera stället med polermedel 
4. Behandla med ett skyddsmedel som till exempel gör det vattenavvisande och tål UV-strålning 

Ett mjukt tyg av 100 % bomull eller sämskskinn är bra material vid båtskötsel. Ta av dig klocka och ringar så att de inte skrapar båten. Använd inte för mycket starka rengöringsmedel, de sliter på bl.a. gelcoaten. 

Snäckor 

I havsvatten kan det växa snäckor på båtbottnen när båten är i hamn. Det är bäst att avlägsna snäckorna innan det blir vinter och köldgrader. Tvätta botten först med till exempel högtryckstvätt, använd mycket tvättmedel. Resterande snäckor kan du skrapa bort med till exempel en isskrapa av plast från bilen.

De vita fläckarna som blivit kvar kan du noggrant och försiktigt skrapa med en hård spatel, men skada inte målytan. På våren då båten skall sjösättas avslutas arbetet med lätt vattenslipning och eventuell ommålning. 

Teakytor 

Teak är det mest kända av hårdträslagen som växer i regnskog och har traditionellt användts i båtar eftersom träet är både vackert och hållbart. 

Redan på en sommar grånar teakytorna i solen och det finns därför två olika sätt att behandla träet. En del tycker att teakytorna är som vackrast när de är silvergråa, och att de inte kräver annat än tvätt och rengöring nu och då. 

Andra tycker att teakytorna bör oljas och vaxas och till och med lackas för att den ursprungliga färgen och skönheten skall bevaras. Om du vill olja teakytorna bör du göra det redan när produkten är ny och sedan åter varje år. Vanlig färglös träolja är ett lämpligt medel. För att skydda teakytor från smuts, fläckar, mögel och luftföroreningar bör de tvättas regelbundet. Det lyckas bäst med en mjuk svamp och tvålvatten. Du kan också skydda teakytorna från mögel genom att använda ett efterimpregneringsmedel som är avsett för ändamålet. 

OBS! Använd aldrig lösningsmedel eftersom de kan skada ytan. Använd heller inte högtryckstvätt, den kan medföra fiberresning och lösgöra mjukare vedämne, vilket gör att teakytan lättare blir smutsig samt utsätts för svamp och mögel. 

Kapell 

Sommarens båtfärder tär även på båtens kapell. Lyckligtvis finns det effektiva tvättmedel för smuts, oljefläckar, mögelprickar och måsarnas visitkort. Hösten är den bästa tiden för att rengöra kapell, men visst lönar det sig att tvätta kapellet nu och då även på sommaren, det är nämligen fett från händerna som smutsar kapellet allra mest. 

Vanliga fläckar lossnar med tallsåpa, fettfläckar med kemiskt ren bensin och torkad fågelavföring med en borste. Det är svårare och kräver lite mer noggrannhet att få bort mögelprickar, de skall nämligen avlägsnas med ett specialmedel som innehåller klorit. Dessa medel kan även bleka kapellfärgen. Efter att kapellet är tvättat, sköljt och torkat kan det behandlas med ett impregneringsmedel som gör kapellet vatten- och smutsavvisande, och även förhindrar mögelprickarna från att rota sig. Plastfönstren på kapellet kan putsas genom att använda diskmedel och en fuktig tvättsvamp. OBS! Kapellet bör förvaras på ett torrt ställe över vintern – alltså inte i båten. Då följande säsong inleds är det bra att smörja dragkedjorna i kapellet med silikonfett. 

Utombordaren  

Eftersom motorn ofta är lika värdefull som båten är det mycket viktigt att höstservice och vinterförvaring görs på rätt sätt. Det lönar det sig att underhålla motorn omsorgsfullt, på det sättet kan du försäkra dig om att motorn förblir säker, hållbar och driftsäker. 

Den tekniska utvecklingen har å ena sidan fört med sig komplicerad och utvecklad elektronik, men å andra sidan underlättat serviceåtgärderna. Det finns många olika modeller och teknologiska lösningar och därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med din egen motors användarhandbok. 

Handboken innehåller information om hur ofta och vilka serviceåtgärder som bör vidtas, liksom även om hur man gör höstservice. De viktigaste allmänna instruktionerna följer här som en liten påminnelse. 

OBS! Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad servicefirma serva motorn på hösten. Om du föredrar att serva motorn själv bör du komma ihåg att även ansvaret i så fall är ditt. 

Basinstruktioner för höstservice på två- och fyrtaktare: 

 • Ta loss och rengör anoderna med en messingsborste samt byt ut dem som är korroderade. Anoderna skyddar motorn för korrosion, i handboken kan du slå upp var de finns. 
 • Öppna och rengör termostaten. Den reglerar kylvattenmängden och om termostaten är igenproppad kan motorn gå sönder. 
 • Ta bort salt och smuts genom att skölja kylsystemet med sött vatten. Se instruktionerna i handboken. 
 • Byt växelolja. Öppna tömningspluggen samt den övre pluggen och låt oljan rinna ut. Tryck in den nya oljan genom den nedre pluggen med till exempel en drivgasflaska. 
 • Kontrollera om det finns vatten eller metallflingor i oljan. I så fall bör du föra motorn till en auktoriserad servicefirma för reparation och tätning. 
 • Ta loss propellern och smörj axeln med vattenfast vaselin. 
 • Slå upp i ägarhandboken vilka ställen som skall smörjas och följ instruktionerna. 
 • Smörj båtens styrkabel med vattenfast vaselin för att förhindra korrosion. 
 • Smörj växelns överföringsvajer med vattenfast vaselin. 
 • Kontrollera att kuggremmen är i skick. Den skall vanligen bytas ut vart femte år eller efter 1 000 timmar. Bytet skall göras hos en auktoriserad servicefirma. 
 • Töm motorn på gammalt bränsle och byt bränslefilter. 
 • Fyll bränslekanalerna med 4-takts alkylatbensin (småmotorbensin). OBS! Vanligt bränsle är inte längre i användbart skick efter vintern. 
 • Kontrollera att båtens huvudströmbrytare fungerar som den skall. 

Det lönar sig att låta en auktoriserad servicefirma justera förgasaren och ventilerna. Utan erfarenhet och yrkeskunskap klarar man inte av att justera dem ordentligt. 

Tvåtaktare

Tvåtaktare bör fyllas med konserveringsolja för vintern. Fyll i konserveringsolja via förgasarhalsen medan motorn är igång ända tills motorn stannar. Se instruktionerna i användarhandboken. 

Fyrtaktare

 • Byt motorolja redan på hösten. Låt motorn gå en stund så att oljan blir smidigare och låt den rinna av. Tillsätt ny olja, den mängd som anges i handboken. Kontrollera ännu mängden med oljestickan. 
 • Byt oljefilter. 


Serviceåtgärder på våren: 

Om man gjort höstservicen med omsorg behöver man inte göra annat på våren än tömma konserveringsoljan från tvåtaktarna samt kontrollera att propellern, tändstiften, slangarna osv. är fast och på sin plast. 

Vinterförvaring av utombordare 

Förvara utombordaren i UPPRÄTT STÄLLNING på ett torrt och välventilerat ställe. Motorn kan också lämnas i båten under presenning, men inte uppvänd i lutande ställning eftersom eventuellt vatten då inte kommer åt att rinna bort.