Kilpailusäännöt

Yamarin Facebook ja Instagram -arvontojen ja kilpailujen säännöt

Yamarin Facebook -kilpailujen ja -arvontojen yleiset säännöt

Säännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa/ arvonnoissa ellei toisin mainita.

Kilpailun/ arvonnan järjestäjä 
Inhan Tehtaat Oy Ab
Hahdenniementie 2
21120 Raisio

  
Kilpailuun/arvontaan osallistuminen 
Kilpailuun/arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Inhan Tehtaiden ja Yamaha Motor Europe N.V. Suomen sivuliikeen työntekijät, tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai kilpailun/arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen. 

Kilpailuun/arvontaan voi osallistua Yamarin -Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/yamarincom/ lisäämällä kilpailusta/arvonnasta kertovan päivityksen kommenttikohtaan valokuvan/ tekstin kunkin kilpailun ehdoilla. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet kuvan käyttöön kilpailussa, mukaan lukien kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus.  Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon. 

Kilpailuaika 
Kilpailuaika ilmoitetaan Yamarin Facebook -sivulla kunkin kilpailun/ arvonnan yhteydessä.

Kilpailun/arvonnan palkinnot 
Palkinto ilmoitetaan FB:ssä kunkin kilpailun yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Mikäli muuta ei ilmoiteta, palkinto on noudettavissa Inhan Tehtaat Oy:n pääkonttorista tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Mikäli voittaja haluaa palkinnon toimitettavaksi suoraan itselleen, hän vastaa mahdollisista toimituskuluista. 

Kilpailun/arvonnan voittajan valinta 
Jos kilpailu perustuu tykkäyksiin, kilpailun voittaja on kuvan ohjeiden mukaan kommenttikenttään lisännyt osallistuja, jonka kuva saa eniten tykkäyksiä. Jos kyseessä on arvonta, arvonnan voittaja on Inhan Tehtaiden toimesta tehdyn arvonnan voittaja. Voittaja ilmoitetaan Yamarin Facebook-sivustolla. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta tai voittajien julkistuksesta arvonnan yhteydessä kerrotulla tavalla, Inhan Tehtaat pidättää oikeuden valita uuden voittajan. 

Kilpailun/arvonnan järjestäjän oikeudet 
Kilpailun/arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta 
https://www.facebook.com/yamarincom// sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa – ja kanavissa.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun/arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. 

Kilpailuun/ arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Yamarin Facebook – kilpailujen ja arvontojen yleisiä sääntöjä. Inhan Tehtaat ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Inhan Tehtaat kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Inhan Tehtailla on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta ja Yamarin Facebook -seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja. 

Inhan Tehtaat noudattaa kaikissa kilpailuissaan ja arvonnoissaan Suomen lakia. Kilpailun/ arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron. 

Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun/ arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Inhan Tehtailla on oikeus peruuttaa kilpailu/arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms). 

Kilpailun/arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Kilpailut/ arvonnat eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia, hallinnoimia eivätkä millään tavalla liity Facebookiin. Informaatio annetaan Inhan Tehtaille, ei Facebookille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Inhan Tehtaiden edustajaan.

Yamarincom Instagram -kuvakilpailujen ja -arvontojen yleiset säännöt

Säännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa/arvonnoissa, ellei toisin mainita.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä 
Inhan Tehtaat Oy Ab
Hahdenniementie 2
21120 Raisio

Kilpailuun/ arvontaan osallistuminen
Kilpailuun/ arvontaan saavat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, pois lukien Inhan Tehtaiden ja Yamaha Motor Europe N.V. Suomen sivuliikeen työntekijät, tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai kilpailun/arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistujan tulee täyttää Instagramin yleiset käyttöehdot.

Osallistuminen ja palkinnot
Kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle/arvonnalle erikseen. Kilpailun/arvonnan voittajalle/ voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailuajan päättyessä Instagramin Direct Message -toiminnolla ja/tai tekemällä voittajan valinnasta oma postaus Yamarincom Instagram -tilillä ja merkitsemällä voittaja/ voittajat postaukseen. Voittaja toimittaa Inhan Tehtaille yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Direct Message -toiminnolla tai sähköpostitse, jos näin erikseen sovitaan. Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Inhan Tehtaat pidättää oikeuden valita uuden voittajan. 

Jos kilpailuun/arvontaan osallistutaan repostaamalla tai ottamalla screenshot ja merkitsemällä kuva tietyllä hastagilla tai merkitsemällä oma kuva tietyllä hastagilla, arvotaan voittaja satunnaisesti kyseisellä hastagilla Instagramista löytyvistä kuvista. Kilpailuun/arvontaan osallistuvan profiilin on oltava julkinen, että Inhan Tehtaat löytää kuvan hastagin perusteella. Jos voittaja valitaan esimerkiksi tietystä kuvasta tykänneiden kesken, valitaan voittaja samalla satunnaisperiaatteella tykkäyksen tehneiden käyttäjien kesken.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Kilpailuaika
Kilpailuaika ilmoitetaan Yamarincom Instagram -tilillä kunkin kilpailun/ arvonnan yhteydessä.

Kilpailuun/arvontaan voi osallistua Yamarincom Instagram -tilillä osoitteessa https://www.instagram.com/yamarincom/ Kun kyse on muusta kuin repost-kilpailusta/ arvonnasta, osallistuja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet kuvan käyttöön kilpailussa, mukaan lukien kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus.  Osallistuessaan kilpailuun osallistuja myöntää Inhan Tehtaille kuvan käyttöoikeudet kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa Inhan Tehtaiden omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon. 

Kilpailun/arvonnan järjestäjän oikeudet
Kilpailun/arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan/ voittajien nimen/ nimet Yamarincom Instagram-tilillä https://www.instagram.com/yamarincom/ sekä järjestäjän omilla verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa – ja kanavissa.

Kilpailun/arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen kilpailuun/arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Kilpailuun/ arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan Yamarincom Instagram– kilpailujen ja arvontojen yleisiä sääntöjä. Inhan Tehtaat ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Inhan Tehtaat kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta.  Inhan Tehtailla on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta ja Yamarincom Instagram -seuraajistaan, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja. 

Inhan Tehtaat noudattaa kaikissa kilpailuissaan ja arvonnoissaan Suomen lakia. Kilpailun/ arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun/ arvonnan aikana ilmoittamalla muutoksesta kampanjasivustolla tai muulla tavalla.  Inhan Tehtailla on oikeus peruuttaa kilpailu/arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).

Kilpailun/arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Kilpailut/arvonnat eivät ole Instagramin sponsoroimia, organisoimia tai ylläpitämiä. Informaatio annetaan  Inhan Tehtaille, ei Instagramille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä  Inhan Tehtaiden edustajaan.