Båtens drivstoff

Yamarin anbefaler at man bruker bensinkvaliteten E5, som inneholder høyst 5% etanol i båter med fast tank. Forsikre deg alltid om at du fyller korrekt drivstoff til din båtmotor. 

I Yamaha utenbordsmotorer produsert i 2003 eller senere, kan man bruke E10-drivstoff, som inneholder høyst 10 volumprosent etanol. I båtens drivstoffsystem må man bruke vannutskiller og drivstofffilter som killer ut minst 10 mikron. 

I Yamaha’s 2-taktsmotorer anbefaler man at E5-drivstoff skal brukes.

Gjennom vinteren eller ved lang lagringstid,  kan det være vanskelig å starte motoren med drivstoff som har stått i tanken gjennom vinteren. Ofte holder det å tanke fylle fersk bensin for å forhindre startproblemer. Når man kjører motoren siste gangen før lagring kan man også fylle alkylatbensin som klarer seg bedre gjennom vinteren. Det er ikke nødvendig å bruke tilsetningsstoffer i drivstoffet, da bensinen som selges allerede inneholder de nødvendige tilsetningsstoffene.