Maling og bunnstoffbehandling av glassfiberbåtens bunn

Vi anbefaler at glasfiberbåtens bunn behandles med epoksibasert primer. Epoksy-fargen beskytter bunnen, forlenger båtens levetid og reduserer vedlikeholdsbehovet. Ved å benytte en løsningsfri epoxy får man lettest en passende dekning. Følg produsentens anvisninger når du bruker epoxy-primer. 

Påfør ikke grunning på sink-anodene, sensorene og stempelstengene til de hydrauliske sylindrene i tilt/trim-konfigurasjonen.

For å forhindre at groe fester seg på båtens skrog kan man bruke bunnstoff. Forbruket av drivstoff øker om båtens undervannskrog er skittent. I stedet for å bruke bunnstoff kan båtens bunn rengjøres mekanisk under sesongen. Groe som er vanskelig å få bort etter sesongen løsner lettere fra bunnen om man rengjør i sommersesongen, på grunn av at det gjerne gror mest i juni/august. 

Oppbevares båten på tilhenger på land behøver man ikke behandle båten med bunnstoff. Det er unødvendig å bruke bunnstoff om båten brukes i ferskvann. Følg de reglene som gjelder for de sjøområdene du besøker.

Fjerning av bunnstoff

Følg produsentens anvisninger når du skal fjerne gammelt bunnstoff. Tørrslip aldri gammelt bunnstoff, da støvet er giftig. Avfallet skal samles og leveres til returpunkt etter sliping.