Lasikuituveneen gelcoatin värit

Lujitemuoviveneen väri

Veneiden lujitemuovi- eli lasikuiturakenteiden päällimmäinen kerros on gelcoatia, joka on polyesteripohjainen geelimäinen pinnoite. Veneen valmistuksessa gelcoat ruiskutetaan tai sivellään muottiin ennen varsinaisen rakenteen laminointia. Gelcoatpinnan paksuus on tyypillisesti 0,4–0,8 mm. 

Veneissä käytetään yleisimmin valkoista gelcoatia, mutta gelcoat voidaan värjätä halutunlaiseksi pigmenttejä sisältävällä väripastalla. 

Gelcoatin värin pysyvyys ja värimuutokset

Veneen gelcoat-pinnan alkuperäisen värin pysyvyyteen vaikuttavista tekijöistä merkittävin on auringon UV-säteily. Merellä ja järvillä säteily on aina voimakasta, joten UV-säteily vaikuttaa väistämättä ajan mittaan kaikkien veneiden pintaväriin ja kiiltoon. Pienet värisävyn erot korostuvat esimerkiksi kuomun suojatessa osaa venettä auringolta. 

UV-säteilyn lisäksi veneen väreihin vaikuttavat ilman paikalliset epäpuhtaudet (liikenne, teollisuuden päästöt, noki) sekä pinnan mekaaninen kuluminen esimerkiksi lepuuttajien ja kulkureittien kohdalta. 

Veneen pinnan värimuutokset eivät vaikuta veneen rakenteelliseen kestävyyteen tai käyttöominaisuuksiin, vaan värin muuttuminen on puhtaasti esteettinen haitta. Erityisesti uv-säteilyn aiheuttama värimuutos on huomioitava jos veneen pintaa joudutaan korjaamaan, jolloin paikkamateriaalin sävy on sovitettava veneen todelliseen pintaväriin. 

Gelcoatpinnan hoito-ohjeet

Värimuutosten minimoimisen ja kiillon säilyttämisen kannalta ehdottomasti tärkein toimenpide on veneen säännöllinen pesu ja vahaus. Kuluneen tai haalistuneen pinnan korjaamiseksi ensisijainen hoito on huolellinen pesu ja puhdistavien vahojen käyttö, jonka jälkeen vene vahataan uudestaan laadukkaalla venevahalla. 

Jos puhdistavien tuotteiden vaikutus ei ole riittävä, voidaan käyttää kevyesti hiovia työmenetelmiä. Lujitemuovipintojen käsittelyssä on seurattava veneenhoitotuotteiden valmistajien ohjeita. 

Tuotannossa lujitemuovin laatu pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena huolellisilla työmenetelmillä, erittäin tarkalla kovettimen ja väriaineiden annostelulla sekä säilyttämällä raaka-aineet aina tasaisessa lämpötilassa. Jo raaka-aineiden valinnassa ovat tärkeimpiä kriteereitä pitkäaikaisominaisuudet eli säänkesto, kemikaalienkesto ja värien kestävyys. 

Lasikuituveneen hoito

  • Pidä vene puhtaana ja vahaa se huolellisesti laadukkaalla venevahalla vähintään kerran vuodessa.
  • Pese vene ennen talvisäilytystä ja suojaa vene veneilykauden ulkopuolella sään vaikutukselta ja lialta. 
  • Vältä veneen pesemistä voimakkaan happamilla ja syövyttävillä aineilla sekä liuottimilla, jotta gelcoatpinta ei vahingoittuisi. Etenkin klooria sisältävät tuotteet voivat vahingoittaa lujitemuoviveneen pintaa. 
  • Käytä koneellisessa kiillotuksessa matalaa kierroslukua, jotta gelcoatpinta ei lämpene liikaa. Voimakas hionta ja pintalämpötilan nousu voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita lujitemuovin pintakerroksiin. Noudata huolellisesti materiaali- ja työvälinevalmistajien ohjeita ja käänny tarvittaessa ammattilaisten puoleen. 
  • Älä käytä silikonia sisältäviä hiomatahnoja tai vahoja. Materiaalin huokosiin tunkeutuva silikoni voi aiheuttaa tarttumisongelmia, jos lujitemuovirakennetta joudutaan joskus korjaamaan. 

Tarkempia työohjeita löydät veneenhoitotuotteiden valmistajilta: 

Gelcoatpinnan värivirheet ja takuu

Veneen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia sään vaikutuksesta ja uv-säteilystä johtuvia pieniä muutoksia veneen ulkopinnoissa ei pidetä takuun piiriin kuuluvina virheinä. Myöskään normaalista kulumisesta johtuva muutos, esimerkiksi kiillon himmeneminen, ei ole virhe. 

Vaikka lähtökohtaisesti pienet värimuutokset eivät ole virheitä, kaikki kuluttajien ilmoittamat ongelmat tutkitaan kuitenkin erikseen. Jälleenmyyjät hoitavat kaikki takuuasiat.