Lasikuituveneen pohjan maalaus ja myrkkymaalaus

Lujitemuoviveneen pohjan maalaus ja antifouling-käsittely  

Suosittelemme lujitemuoviveneen pohjan käsittelyä epoksipohjaisella primerilla. Epoksimaali suojaa pohjaa, pidentää veneen käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta. Riittävä kalvonpaksuus saavutetaan helpoiten käyttämällä liuotteetonta epoksia. Noudata epoksiprimerin käytössä maalivalmistajan ohjeita.

Älä maalaa anodeja, antureita äläkä moottorin kipin ja veneen trimmilevyjen hydraulisylinterien männänvarsia.

Merialueella kasvillisuuden kiinnittymisen ehkäisyyn voi käyttää eliönestomaalia eli antifouling-maalausta (ns. myrkkymaali).  Pohjan likaantuminen lisää polttoaineen kulutusta. Eliönestomaalin käytön sijaan veneen pohjan voi myös puhdistaa mekaanisesti veneilykauden aikana. Hankalasti veneilykauden jälkeen irtoavat merirokon toukat on helppo irrottaa veneen pohjasta juuri niiden kiinnittymisen jälkeen heinä–elokuun vaihteessa.

Trailerilla säilytettävä vene ei tarvitse antifouling-käsittelyä. Makeassa vedessä järvialueilla eliönestomaalin käyttö on tarpeetonta.

Noudata eliönestomaalien käytössä omalla vesialueellasi voimassa olevia säädöksiä. Tarkempia ohjeita saat jälleenmyyjiltä.

Myrkkymaalin poistaminen veneen pohjasta

Noudata vanhan antifouling-maalin poistamisessa maalinvalmistajan ohjeita. Älä koskaan kuivahio vanhaa antifouling-maalia, sillä maalipöly on myrkyllistä. Maalijätteet on kerättävä hionnan jälkeen talteen.

Älä käytä lämpöä apuna maalinpoistossa, sillä lämmitys saattaa vaurioittaa metallihohtomaalia sekä kumi- ja muoviosia.