Yamarin-moottoriveneen käyttö ja hoito

Yamarin-moottoriveneen turvallinen käyttö

Tutustu ennen veneilyn aloittamisen veneesi käyttöohjekirjaan sekä Veneilyn aapiseen, johon on koottu keskeiset asiat, jotka jokaisen vesillä liikkuvan on välttämätöntä tietää jo oman turvallisuutensa vuoksi.

Huolella suunniteltu ja rakennettu vene on tärkeä turvallisen veneilyn lähtökohta. Vene ja sen miehistö ovat veneen päällikön vastuulla, joten huolehdi siitä että kaikki matkustajat tietävät miten veneessä tulee käyttäytyä.

Varmista ennen lähtöä, että kaikilla veneen matkustajilla on helposti käyttöön saatavat kelluntaliivit. Suosittelemme, että henkilökohtaisia kelluntavälineitä käytetään koko venematkan ajan.

Tyhjennä ennen liikkeelle lähtöä ylimääräinen pilssivesi. Pilssipumppu jättää veneen pohjalle aina pienen määrän vettä, mutta suurempi määrä pilssivettä heikentää veneen vakautta. Tarkista ja puhdista pilssipumpun toimivuus ja pilssipumpun imuputken pää säännöllisesti.

Yleisin matkan katkeamiseen johtava ongelma on polttoaineen loppuminen tai häiriö polttoainejärjestelmässä. Varmista että veneessä on riittävästi polttoainetta suunnitellulle matkalle ja ota tarvittaessa  mukaan ylimääräinen kanisteri polttoainetta.

Ennen liikkeelle lähtöä anna moottorin käydä hetki ja tarkista, että moottorista tulee jäähdytysveden kierrosta kertova merkkisuihku. Ilman jäähdytystä perämoottori pysähtyy ja vaurioituu nopeasti. Varmista samalla myös ohjauksen ja moottorin hallintalaitteiden toimivuus.

Kuormaa vene tasaisesti ja kiinnitä erityisesti painavat tavarat kuten ankkuri niin, että ne pysyvät paikoillaan merenkäynnistä ja veneen liikkeistä huolimatta.

Käytä aina hätäkatkaisinta eli ns. tappokatkaisijaa, joka sammuttaa moottorin jos kuljettaja putoaa veneestä tai horjahtaa paikaltaan. Hätäkatkaisimen vaijerin toinen pää kiinnitetään veneen hallintalaitteeseen ja toinen pää kuljettajan käden tai reiden ympäri.

Veneen tyhjentäminen vedestä ja sadevesityhjennys

Sadevesityhjennys

Useimmat Yamarin-venemallit ovat sadevesityhjeneviä, jolloin veneen avotila tyhjenee sadevedestä kun vene on vedessä. Avotila tyhjenee itsestään myös maissa, mutta varmista että veneen keula on hieman ylempänä kuin perä.

Tyhjennysaukot on suljettava, jos venettä kuormitettaessa aukoista tulee vettä veneen avotilaan päin. Muissa tilanteissa tyhjennysaukot on pidettävä avoimina. Poista säännöllisesti tyhjennysaukkoihin kertyneet roskat.

Pilssipumppu ja pilssin tyhjennys

Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina veneen vakavuutta.

Veneen pilssiin valunut tai kondensoitunut vesi poistetaan sähköisellä tai käsikäyttöisellä pilssipumpulla. Automaattinen pilssipumppu on aina valmiustilassa, kun akku on kiinni kytkettynä riippumatta päävirtakytkimen asennosta. Pumppua voi käyttää myös ohjauspulpetin kytkimestä. Varmista säännöllisesti pilssipumpun toimivuus ja huolehdi että akussa on tarpeeksi virtaa, erityisesti jos vene on vedessä käyttämättä pidempiä aikoja.

Veneen peräpeilin alakulmassa on avattava perätulppa, jonka kautta pilssi voidaan tyhjentää kun vene telakoituna tai trailerin päällä.

Tarkista pilssipumpun imupää säännöllisesti ja puhdista se mahdollisista roskista. Useimmissa venemalleissa pumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta.

Moottorikaivon huoltoluukun tiiveys on tarkastettava säännöllisesti. Vuotava moottorikaivon huoltoluukku voi altistaa veneen uppoamisvaaralle.

Tarkempia ohjeita oman venemallisi vedenpoistosta löydät veneen käyttöohjekirjasta.

Moottorin trimmaaminen

Jos moottorissa on sähköhydraulinen rikikulman säätö (power trim), ovat perussäännöt koneen rikikulman säädössä seuraavat:

  • Nostettaessa vene liukuun trimmi ajetaan aivan alas (negatiivinen asento: ”keula alas”).
  • Kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan trimmiä ja keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Laske keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta.
  • Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee.
  • Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.

Älä aja venettä suurella nopeudella koneen trimmin ollessa täysin negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.

Peruuttaessa nosta trimmikulmaa vähän ylöspäin.