Båtens identifieringsnummer - WIN, CIN och HIN-koderna

Båtens identifieringsnummer berättar bl.a. båtens modell, årsmodell och tillverkningsår. Officiellt använder man förkortningen WIN om identifieringsnumret.

Yamarin-identifieringsnummer

Yamarin-båtarnas indentifieringsnummer finner man på båtens akterspegel. Från identifieringsnummern kan man lätt försäkra sig om också en äldre båts tillverkningsår och årsmodell.

Nuförtiden benämns identifieringsnummern WIN (Watercraft Identification Number = vattenfarkostens identifieringsnummer). Exakt samma sak betyder termerna CIN och HIN som tidigare användes. Identifieringsnummersystemet hör till EU:s fritidsbåtdirektiv och har använts från och med år 1998.

Om det i den egna båtens akterspegel finns inristat FI-YAM11001J607, så kan man ur teckenserien utläsa följande information:

  • Landbeteckningen FI som inleder identifieringsnummern berättar, att båten tillverkats av eller för ett företag i Finland.
  • YAM är tillverkarens beteckning. Modellåren 1998–2017 var Yamarin-båtarnas beteckning FI-FNX i enlighet med Cross-båtarnas dåtida tillverkare Fenix Marin Oy och ja FI-SEL (Seliö Boats Oy).
  • Därefter följer i identifieringsnummern ett serienummer som särskiljer varje båt, som inleds med en nummer vilken avslöjar Yamarin-modellen. I detta serienummer finns tecken 11, som säger att det är fråga om Yamarin 56 BR. Nästa nummer är serienumret, i detta båt 001.
  • Serienumrets följande bokstav berättar tillverkningsmånaden. Månaderna är bokstaverade från A framåt, så bokstavskoden J avslöjar att båten är tillverkad i oktober.
  • Numret som följer efter tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. Här berättar nummer 6 att båten är tillverkad år 2006.
  • De två sista tecknen avslöjar årsmodellen, båtens modellår är alltså 2007.

Produktionsantalet av de enskilda båtmodellerna kan man ej utläsa ur serienumret, ty numreringen har kunna ändrats till exempel vid månadsskiftet.

FI-YAM11001J607

FI = Landbeteckning
YAM = Tillverkarens kod
11 = Modelnumret
01 = Båtens serienumret
J = Tillverkningsmånad (J=oktober)
6 = Tillverkningsår (2007)
07 = Årsmodell (2008)

Identifieringsnummer för Yamarin-modeller

Identifieringsnummer för Yamarin-modeller som nu är i produktion

Yamarin 46 SC    39
Yamarin 50 BR  47
Yamarin 56 SC  10
Yamarin 56 BR    11
Yamarin 61 CC  14
Yamarin 60 DC 43
Yamarin 63 BR, 2019 ->  37
Yamarin 63 DC, 2020 -> 38
Yamarin 79 DC 44
Yamarin 88 DC  40
Yamarin 88 DC Premium 45


Äldre båtmodellers identifieringsnummer:

Yamarin 44 SC 01
Yamarin 46 SC  02
Yamarin 47 TC    03
Yamarin 50 SC 05
Yamarin 50 TC  06
Yamarin 56 HT 09
Yamarin 59 DC 13
Yamarin 59 C  34
Yamarin 63 BR ->2018 16
Yamarin 63 BR 2019 ->   41 
Yamarin 63 DC ->2018  22 
Yamarin 63 DC 2020 -> 42
Yamarin 65 DC 24
Yamarin 68 DC  25
Yamarin 68 C   33
Yamarin 79 DC 27
Yamarin 81 DC  31/32
Yamarin 88 DC    36