Skipperis City Boat tjänst expanderar kraftigt som Yamarin-partner

Skipperi city-båtar Yamarin Daycruiser

Skipperi City Boats, tjänsten för båtdelning som lanserades för första gången i Finland år 2019, expanderar under 2020 till ett flertal nya orter i Finland samt även till Stockholm och Oslo.

 

Skipperi, Yamaha Motor Europe och Yamarin har slutit ett samarbetsavtal, genom vilket Yamarin levererar cirka 120 nya motorbåtar åt Skipperi för säsongen 2020.

Olika båtmärken och -modeller testades för tjänsten under säsongen 2019. Användarnas erfarenheter och respons av Yamarins Cross-modell med aluminiumskrov var positiva. I Cross-båtarna 54 BR, 57 BR och 62 BR av bowridermodell förenas bekvämlighet, stil och hållbarhet.

”Båtförarna efterfrågade också en möjlighet att övernatta och för att möta detta behov tog vi även med en nylanserad, modern utfärdsbåt försedd med cabin i fören, Yamarin 63 Day Cruiser”, berättar Skipperis VD Kristian Raij.

De planerade, nya hemmahamnarna för båtarna finns i Stockholm där det öppnas minst tre hamnar. Oslos hemmahamnar bestäms senare under våren 2020. Nya hamnar i Finland finns i Åbo, S:t Karins, Tammerfors, Jyväskylä, Joensuu, Villmanstrand, Hangö och Lojo. Dessutom kommer det att finnas sex nya hamnar i Helsingfors huvudstadsområde. 

”Tack vare Yamahas och Yamarins produktutvecklingssamarbete kan vi nästa sommar erbjuda ett flertal egenskaper som gör det enklare att använda tjänsten. Städernas inställning har också varit mycket positiv. Tjänsten upplevs som en viktig attraktion för staden med tanke på invånarnas trivsel och närturismen”, berättar Kristian Raij. 

Skipperi sköter om båtarnas underhåll, service, försäkringar och tillgänglighet. Nästa sommar är det alltså enklare och smidigare än någonsin att komma ut på vattnet. Dessutom får medlemmarna elektroniskt utbildningsmaterial och praktisk undervisning för båtlivet, så att det ska vara så enkelt som möjligt att börja med båtliv som hobby.

Läs mer

Mera nyheter