Båtens bränsle

Yamarin rekommenderar att man använder bensinkvaliteten 98E5, som innehåller högst fem volymprocent etanol, i båtar försedda med fast tank.

Försäkra dig alltid om att bränslet lämpar sig för din båtmotor av motortillverkaren.

I Yamaha-utombordsmotorer tillverkade år 2003 eller senare kan man använda 95E10-bränsle, som innehåller högst 10 volymprocent etanol. I båtens bränslesystem måste man använda vattenavskiljare och bränslefilter, vars urskiljningsförmåga är minst 10 mikron.

I tvåtakts Yamaha-utombordare rekommenderar man att 98E5-bränslet skall användas.

Under en lång förvaring avdunstar lätta föreningar från bensinen, varför det kan vara svårt att starta motorn med ett bränsle som stått i tanken över vintern. Det räcker ofta med att tanka färsk bensin för att förhindra startproblemen. Under den sista körningen före uppläggningen kan man också tanka alkylatbensin, vars egenskaper består bättre under vintern. Det är inte nödvändigt att använda tillsatsämnen i bränslet, då bensinen som säljs vid servicestationerna redan innehåller de nödvändiga tillsatsämnena.