Förvaring av båten

Glasfiberbåtens vinterförvaring

Rengör båten noggrant både in- och utvändigt före vinterförvaringen. Låt båten torka väl efter tvätten. Smuts och fukt bildar en bra grogrund för mögel.

Öppna akterproppen när båten tagits upp ur vattnet.  Då rinner vattnet som stannat kvar i kölsvinet ut. Kontrollera och rengör samtidigt länspumpens sugända, och rengör den från eventuellt skräp. Kom ihåg att sätta tillbaka akterproppen innan sjösättningen.

Om du inte kan förvara din båt i ett uppvärmt utrymme så avlägsna kapellet, textilierna, verktygen, ankare och övrig utrustning som kan mögla eller rosta. Tvätta förtöjningslinorna med sötvatten innan förvaringen.

Täck över båten så att snö inte kan tränga in i den. Se till att det finns en tillräcklig ventilation. Presenningen eller tillhörande fästlinor får inte komma i direkt kontakt med båtens yta då de kan skava på båten vid rörelse. Använd inte båtens kapell som vinterförvaringstäcke. Var uppmärksam på den snölast som båten, och speciellt vindruteglaset, kan utsättas för. Snöns tyngd kan skada  båten och dess delar.

Förvara båten alltid så att aktern ligger lite lägre än fören. Länsöppningarna ska vara öppna så att eventuellt vatten som samlats i båten skall rinna ut.

Serva utombordsmotorn, eller låt den servas, enligt tillverkarens instruktioner innan vinterförvaringen. 

Vinterförvaring av båtens elektriska instrument

Ladda batteriet fullt före vintern och rengör samt lösgör batteriets poler. Ett tomt batteri kan under vintern frysa och gå sönder. Förvara batteriet svalt och ladda det 1-2 gånger under vintern.

Skydda elsystemets kontakter genom att spraya dem med ett tunt lager skyddsolja.

Båtens vårservice

Kontrollera och serva en brandsläckare som används regelbundet på en båt. Följ försäkringsbolagens och myndigheternas rekommendationer och bestämmelser vid service och val av brandsläckare.

Ladda batteriet, fäst batteriets kabelskor och skydda de rengjorda batteripolerna med skyddsolja. 

Kontrollera både båtens och motorns offeranoder innan sjösättningen. Förnya anoderna senast då en tredjedel av materialet har försvunnit. Om båten alltid används i sötvatten så använd magnesiumanoder i stället för zink.