Färger på gelcoat till glasfiberytor på båtar

Färger på glasfiberytor till båtar

Det yttersta lagret på glasfiberbåtar kallas gelcoat, och det är en polyesterbaserad härdplast som ger en glasartad yta. Under båtens tillverkningsprocess, sprayas gelcoaten i formen först innan glasfibern lamineras. Tjockleken på gelcoaten är vanligtvis 0,4–0,8 mm. 

Vit gelcoat är det som oftast används till båtar, gelcoaten går också att färga med pigmentpasta.

Färgbeständighet och missfärgning av gelcoat

Färgbeständigheten hos gelcoat påverkas mest av UV-strålningen från solen. UV-strålningen är alltid stark ute på havet eller på sjön, vilket gör det extra svårt att undvika att färger bleknar och glans mattas, på alla båtar, över tid. Även små färgskillnader blir tydligare och förstärks, när till exempel kapellet bara skyddar en del av båten från solen. 

Utöver solblekning, påverkas båtens färger även av luftföroreningar (från trafik, industriutsläpp och sot) och av allmänt slitage när båten används eller ligger förtöjd.

Färgförändringen är bara visuell och påverkar inte båtens hållbarhet eller prestanda. Om gelcoaten har blivit solblekt, så måste detta tas med i beräkningen om båten behöver repareras eftersom färgen på fyllnadsmaterialet då måste anpassas efter den verkliga färgen på ytskiktet på båten. 

Underhåll och skötselråd för gelcoat 

Det viktigaste som måste göras för att minimera missfärgning av gelcoaten och bibehålla glansen är att regelbundet tvätta och vaxa båten. För att reparera slitna eller blekta ytor, börja med att noggrant rengöra båten och sedan lägga på ett rengöringsvax, efter det ska båten vaxas ytterligare en gång med ett högkvalitativt båtvax. 

Om dessa rengöringsprodukter inte är tillräckligt effektiva, kan produkter med lätt slipande effekt användas. När en glasfiberyta behandlas med båtvårdsprodukter är det viktigt att alltid följa tillverkarnas anvisningar. 

Under tillverkningsprocessen hålls kvaliteten på glasfibern så hög och jämn som möjligt genom strikta arbetsmetoder, extremt noggrann dosering av härdare och färg, och genom att alltid hålla råmaterialet på en konstant temperatur. De kriterier som är viktiga vid valet av gelcoat bygger framförallt på långsiktig kvalitet och den motståndskraft gelcoaten har mot väder, kemikalier och färgförändringar.

Underhåll och skötselråd för glasfiberbåtar

  • Håll båten ren och vaxa den noggrant med ett högkvalitativt båtvax minst en gång om året. 
  • Tvätta båten innan vinterförvaringen och skydda den från väder och smuts när du inte använder den.
  • Tvätta inte båten med starka och frätande ämnen och lösningsmedel för att undvika att förstöra gelcoaten. Särskilt produkter som innehåller klor kan skada ytan på glasfiberbåtar. 
  • Kör bara polermaskiner på låg hastighet för att förhindra att gelcoaten överhettas. Kraftig slipning och överhettning kan ge permanenta skador i ytskikten på glasfibern. Följ noga råden och instruktionerna från tillverkarna av de material och verktyg som används. Om du behöver hjälp, kontakta din återförsäljare. 
  • Använd inte slipmedel eller vax som innehåller silikon. Om silikon tränger in i porerna i materialet kan det göra att fyllnadsmaterial inte fastnar om glasfibern skulle behöva repareras.

Nedan finns länkar till hemsidor med detaljerade instruktioner och råd från tillverkare av båtvårdsprodukter: 

Missfärgning av gelcoat och garantiärenden 

Mindre färgförändringar på båtens utvändiga ytor som är orsakade av väder och UV-strålning, vilka inte förändrar båtens hållbarhet eller prestanda, anses inte vara defekter och omfattas inte av garantin. På samma sätt anses förändringar som beror på normalt slitage inte heller som defekter, till exempel som att glansiga ytor har blivit matta. 

Även om små färgförändringar inte ses som defekter, så undersöks alla inrapporterade problem var för sig. Alla garantiärenden hanteras av våra återförsäljare.