Målning och antifouling-behandling av glasfiberbåtens botten

Vi rekommenderar att glasfiberbåtens botten behandlas med epoxibaserad primer. Epoxifärgen skyddar bottnen, förlänger båtens användningsålder och minskar underhållsbehovet. Man får lättast en tillräcklig lagertjocklek genom att använda lösningsfri epoxi. Följ färgtillverkarens instruktioner då du använder epoxiprimer.

Måla inte anoderna, givarna eller motorns kipp och kolvstängerna på trimplanens hydraulcylindrar.

För att förhindra att växtlighet fastar på båtens skrov kan man använda antifouling-färg. Bränsleåtgången ökar om skrovets botten är smutsigt. I stället för att använda antifouling-färg kan båtens botten även rengöras mekaniskt under båtsäsongen. Snäckorna som är besvärliga att få bort efter båtsäsongen lossnar då lätt från båtbottnen. Detta är på grund av att de satt sig fast under juli-augustiskiftet.

En båt som förvaras på trailer behöver ingen antifouling-behandling. Det är onödigt att använda antifouling-färg om båten används i insjöområdens sötvatten. Följ de regler för antifouling-färger som gäller på de sjöområden du besöker.

Borttagning av antifouling-färgen från båtbottnen

Följ färgtillverkarens instruktioner när du avlägsnar gammal antifouling-färg. Torrslipa aldrig gammal antifouling-färg då färgdammet är giftigt. Färgavfallet skall samlas upp efter slipningen.

Använd inte värme som hjälpmedel för färgborttagning. Uppvärmning kan skada metallglansfärgen samt gummi- och plastdelar.