Tvätt och rengöring av en glasfiberbåt

Håll din båt ren för att undvika ingrodd smuts.  Då underlättar du din båts underhåll och minskar behovet av service. För normal rengöring räcker det med sötvatten och en mjuk borste eller svamp. Använd vid behov tvättmedel för båt, eller milt universaltvättmedel, och följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.

Avlägsna regelbundet skräp som samlats i dräneringsöppningarna för att förhindra igentäppning.

Skölj av fåglarnas spillning så snabbt som möjligt från båtens ytor och kapell. Torkad spillning kan borstas bort, varefter du vid behov kan använda sötvatten och milt tvättmedel.

Avlägsna genast bränsle som stänkt på båtens ytor vid tankning.

Tvättning av båtbottnen

När du tar upp båten ska du tvätta bottnens utsida genast efter upptagningen.  Alger och smuts lossnar lättast från ytan när denna är våt. Du kan rengöra med trycktvätt, eller borste och sötvatten.

Om båtbottnen är behandlad med antifouling-färg (så kallad. ”giftfärg”) ska du aldrig torrslipa båtens botten. Giftfärgen måste avlägsnas genom våtslipning, och slipdammet skall tillvaratagas.

Rengöring och vaxning av en glasfiberbåt

Vaxet skyddar båtens yta och underlättar rengöring. Rengör alltid båten grundligt efter båtsäsongen och vaxa glasfiberytorna innan nästa båtsäsong börjar.

Tvätta båtens däck och skrovsidor före vaxningen med en trycktvätt, mjuk borste eller svamp. För att avlägsna skrapmärken och ingrodd smuts kan du använda polermedel med lätt slipande verkan. Ifall det finns ett mörkare område vid vattenlinjen kan du avlägsna det vid behov med rengöringsmedel som innehåller oxalsyra eller fosforsyra.

Vaxa ytorna efter slipbehandlingen. Vaxet skyddar den rengjorda ytan från smuts och bevarar glansen längre. Slipa inte och vaxa inte anodiserade ytor såsom beslag och räcken. Vaxningen skyddar även målade och glänsande metallytors glans.

Rengöring av båtens vindruta

Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsredskap när du rengör båtens vindruta som är tillverkad i plast (plexiglas, det vill säga. akryl eller polykarbonat). Använd milt universalrengöringsmedel, diskmedel eller fönstertvättmedel samt en mjuk oluddig handduk eller svamp för tvättningen.

Torka aldrig av båtens vindruta i plast med en torr handduk eller med papper.

I en båt utrustad med vindrutetorkare är vindrutan tillverkad i härdat glas. Den kan du tvätta med samma redskap som vindrutan tillverkad i plast. Ytan på härdat glas är inte lika repkänsligt.

Rengöring och skydd av teakytor

Teakytorna behöver inte behandlas och obehandlad teak blir så småningom gråaktig. Rengöring från smuts som medförts av regn och skor ska ske regelbundet. Rengör ytor belagda med äkta teak med sötvatten och en mjuk borste eller svamp. Borsta ytan alltid tvärs mot träets fibrer. Teaken, som naturligt innehåller olja, kräver ingen annan behandling. Undvik att använda trycktvätt då en kraftig vattenstråle kan skada träets yta.

För att rengöra en gammal och mycket smutsig teakyta kan du använda tvättmedel avsedda för rengöring av teakytor.